O czasopiśmie

W kwartalniku „Alergoprofil” publikowane są artykuły poglądowe, które podsumowują aktualną wiedzę na temat najważniejszych z praktycznego punktu widzenia zakresów alergologii – m.in. diagnostyki i postępów w terapii chorób alergicznych. To jedyne polskie pismo medyczne, które na bieżąco podaje wyniki stężenia pyłku najważniejszych aeroalergenów w atmosferze największych aglomeracji Polski. Wyniki w formie czytelnych wykresów pozwalają na ocenę skuteczności terapii zastosowanej w danym sezonie pylenia oraz są pomocne wszystkim lekarzom praktykom w diagnostyce schorzeń alergicznych. W każdym numerze „Alergoprofilu” w przystępnej formie omawiamy też najważniejsze w naszym klimacie alergeny.

 

POPRZEDNIE NUMERY