Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 5.01.2009. Zaakceptowano/Accepted: 24.01.2009.

Alergeny pyłku komosy 

The Goosefoot pollen allergens Alergoprofil 2009; 1(5): 42-43. DOI:
STRESZCZENIE

Sezon pylenia komosy w Polsce rozpoczyna się zwykle w lipcu i trwa w zależności od regionu do końca września. Autor przedstawia aktualny stan wiedzy na temat alergenów pyłku komosy i omawia ich znaczenie w etiologii alergicznego nieżytu nosa.

ABSTRACT

Goosefoot pollen season in Poland usually starts between the July till the end of September depending on the region. The author presents current state of knowledge regarding Goosefoot pollen allergens and discusses their significance in allergic rhinitis.

POPRZEDNIE NUMERY