Agnieszka Grinn-Gofroń

Otrzymano/Received: 5.05.2009. Zaakceptowano/Accepted: 7.05.2009.

Typ Drechslera jako źródło potencjalnych alergenów grzybowych

Drechslera type as a source of potential mould’s allergen Alergoprofil 2009; 1(5): 39-41. DOI:
STRESZCZENIE

Na typ Drechslera składa się kilka rodzajów: Bipolaris, Exserohilum, Helminthosporium, które połączono w jeden typ ze względu na duże podobieństwo morfologiczne w budowie konidiów. Kształty części zarodników są wydłużone, elipsoidalne lub stożkowate, a innych krótkie. Wszystkie rodzaje zarodników mają barwę złoto-brązową lub szaro-brązową i poprzedzielane są kilkoma albo kilkunastoma septami lub pseudoseptami. Długość zarodnika waha się od 30 do 160 mikronów (większość nie przekracza 75 mikronów), szerokość zaś od 14 do 22 mikronów. Zarodniki tego typu zostały uznane za potencjalne alergeny.

ABSTRACT

Spores of Drechslera occur individually and have very thick walls. In additions the septa (cross walls) between cells appear to be incomplete and are called pseudosepta. The shape of the spores varies. They can be straight, slightly curved, club-shaped, cylindrical or elliptical. The texture on the surface of the spores is usually smooth, but occasionally may be warty. Although some species may exceed 160 microns most are less than 75 microns in length. Several genera of very similar fungi including the genera Drechslera, Bipolaris, Helminthosporium and Exserohilum have very similar spores and this spore type should be called Drechslera-type spores. The fungi are either plant pathogens or saprobes in the natural environment.

POPRZEDNIE NUMERY