Agnieszka Grinn-Gofroń

Otrzymano/Received: 15.04.2008. Zaakceptowano/Accepted: 29.05.2008.

Rodzaj Epicoccum jako źródło potencjalnych alergenów grzybowych

Epicoccum genius as a source of potential mould’s allergens Alergoprofil 2009; 1(5): 36-38. DOI:
STRESZCZENIE

Na rodzaj Epicoccum składa się jeden gatunek: Epicoccum purpurascens. Prawdopodobnie odgrywa on istotną rolę w wywoływaniu objawów alergii i uczuleń. Zarodniki są okrągłe, przeważnie w różnych odcieniach brązu: od złocistego do ciemnego; mają wiele przegród, a ich rozmiary wynoszą średnio 20 mikronów. Grzyby te są w większości saprofitami znajdowanymi na gnijącym drewnie. Najwyższe stężenia zarodników notowane są latem i jesienią. Przy rozpatrywaniu potencjalnych rodzajów grzybów wywołujących objawy alergii, zwłaszcza jesienią, należy zwrócić uwagę na Epicoccum i włączyć go do panelu testowego.

ABSTRACT

Epicoccum is a mould that may play a more predominant role in allergy than previously thought. The spores have a distinctive warty appearance and are dark to golden brown. They are multi-septate spores. The cells are irregularly arranged to form a ball averaging 20 micrometers (microns) diameter. It is saprophytic and mainly found on decayed wood. Spore densities of Epicoccum peaked toward summer and autumn. It have subsequently been reported as having allergenic properties and have been implicated in the elicitation of respiratory allergic diseases.

POPRZEDNIE NUMERY