Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz

Otrzymano/Received: 4.03.2009. Zaakceptowano/Accepted: 30.04.2009.

Badanie zmysłu węchu testem pisakowym u chorych z ostrym zapaleniem zatok przynosowych

The examination of sense of smell with sniff test in patients with acute sinusitis Alergoprofil 2009; 1(5): 16-22. DOI:
STRESZCZENIE

Zmysł węchu jest podstawowym zmysłem u ludzi, mimo to często bywa niedoceniany. Zmysł węchu odgrywa ważną rolę w wykrywaniu niebezpieczeństw takich jak pożar, ulatniający się gaz i ostrzeganiu przed nimi. Węch odgrywa też znaczącą rolę w doborze żywności. Mimo że utrata lub upośledzenie węchu towarzyszy wielu schorzeniom, zmysł węchu rzadko jest badany przez lekarzy z uwagi na długi czas trawnia badania. Niezbędny jest szybki, przesiewowy test kliniczny do oceny nerwu I. Celem badań była ocena zmysłu węchu przy użyciu testu pisakowego i testu książeczkowego (z mikrokapsułkami) w grupie 40 chorych z ostrym zapaleniem zatok przynosowych. Badanie przeprowadzono dwukrotnie – w 1. i 7. dniu leczenia. Wyniki badań dowodzą, że upośledzenie węchu u chorych początkowej z ostrym zapaleniem zatok jest częstsze, niż dotychczas opisywano, i dotyczy w mniejszym lub większym stopniu 22 z 40 badanych osób. Zaburzenia węchu ustępują w większości przypadków samoistnie lub pod wpływem leczenia. Test pisakowy (TW-2) jest nowoczesnym testem pozwalającym na przeprowadzenie badania identyfikacji i dyskryminacji zapachu.

ABSTRACT

The sense of smell is a primal sense for humans. The sense of smell plays a serves as an important warning system for the detection of fire, leaking natural gas, and spoiled food and significant role in determining the flavour of foods. Physicians rarely assess smell function, largely because of time considerations. Goals of the study were to evaluate the frequency of olfactory dysfunction in 40 patients with acute sinusitis in 1st and 7th day of treatment The data in the study revealed that olfactory dysfunction among subjects with acute sinusitis is more frequent than previously reported (22 with 40 patients). „Sniffin’ Sticks” (TW-2) is a modern test, that is based on penlike odour-dispensing devices. It consists of tests of olfactory function: odour discrimination, and odour identification.

POPRZEDNIE NUMERY