Marek Modrzyński, Katarzyna Modrzyńska

Otrzymano/Received: 2.02.2009. Zaakceptowano/Accepted: 10.02.2009.

Dieta śródziemnomorska w prewencji chorób alergicznych

The Mediterranean diet as a protective factor for allergic diseases Alergoprofil 2009; 1(5): 7-10. DOI:
STRESZCZENIE

Dieta śródziemnomorska stanowi nowoczesne zalecenie żywieniowe inspirowane tradycyjnymi wzorcami dietetycznymi niektórych krajów basenu Morza Śródziemnego. Składa się ze świeżych owoców, oliwy z oliwek (jako głównego źródła tłuszczu), produktów mleczarskich (głównie sery i jogurty) oraz ryb. W artykule omawiany jest jej możliwy wpływ na rozwój alergii.

ABSTRACT

The Mediterranean diet is a modern nutritional recommendation inspired by the traditional dietary patterns of some of the countries of the Mediterranean Basin. It consists of plant foods, fresh fruit, olive oil as the principal source of fat, dairy products (principally cheese and yogurt), and fish. Its possible impact on the development of allergies is considered.

POPRZEDNIE NUMERY