Piotr Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Małgorzata Puc, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Izabela Winnicka, Agnieszka Lipiec

Otrzymano/Received: 10.12.2008. Zaakceptowano/Accepted: 18.12.2008.

Pyłek traw w powietrzu wybranych miast Polski w 2008 roku

Grass pollen in the air of selected Polish cities in 2008 Alergoprofil 2008; 4(4): 40-44. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia traw w wybranych punktach pomiarowych w Polsce w 2008 roku. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Sezon pylenia traw najwcześniej rozpoczął się we Wrocławiu – już 21 maja. W pozostałych badanych punktach pomiarowych początek sezonu pylenia traw przypadał w okresie pomiędzy 27 a 31 maja. Najwyższe stężenie pyłku traw, wynoszące 259 z/m3, odnotowano w Sosnowcu 2 lipca.

ABSTRACT

This paper presents the course of grass pollination season in selected cities of Poland in 2008. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni) was implemented. The pollen seasons of grass started first in Wroclaw (21st May). The highest daily pollen count, that reached the level of 223 grass pollen grains/m3, was recorded in Sosnowiec on the 2nd July.

POPRZEDNIE NUMERY