Jan Ratajczak

Otrzymano/Received: 3.01.2009. Zaakceptowano/Accepted: 18.01.2009.

Antybiotykoterapia w chorobach laryngologicznych

Antibiotics in laryngology Alergoprofil 2008; 4(4): 9-19. DOI:
STRESZCZENIE

Praca opisuje schorzenia laryngologiczne z zakresu praktyki ambulatoryjnej, które wymagają leczenia antybiotykami. Ustalenie wskazań do leczenia tymi preparatami, prawidłowe ich dawkowanie, a także optymalna długość stosowania danej terapii ma coraz większe znaczenie. Niepotrzebne ordynowanie antybiotyków, zlecanie zbyt małych dawek, a także zbyt krótkie ich podawanie powodują zastraszająco szybkie namnażanie drobnoustrojów opornych na dotychczas skuteczne leczenie. Zmusza to lekarzy do podawania wyższych dawek leków, a naukowców do poszukiwania nowych substancji bakteriobójczych. Niestety, w połowie XX wieku powstało 14 grup nowych antybiotyków, natomiast przez ostatnich 20 lat wprowadzono tylko 2, dlatego tak ważne jest racjonalne stosowanie tej kategorii substancji leczniczych.

ABSTRACT

Diseases important for laryngological practise that need to be treated with antibiotics are described. The rational use of antibiotics in the field of laryngology is widely discussed

POPRZEDNIE NUMERY