Andrzej Emeryk, Justyna Emeryk-Maksymiuk, Kamil Janeczek, Arkadiusz Jędrzejewski

Pracę otrzymano/Received: 4.08.2020 Zaakceptowano/Accepted: 6.08.2020 Opublikowano/Published: 16.09.2020

Hipertoniczne roztwory soli w terapii chorób dróg oddechowych

Hypertonic saline solution in the treatment of respiratory diseases Alergoprofil 2020; 3(16): 10-17. DOI: 10.24292/01.AP.163160920
STRESZCZENIE

Przedstawiono dowody skuteczności hipertonicznych roztworów soli w przeziębieniu, alergicznym nieżycie nosa, nieżycie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, zapaleniu oskrzelików, mukowiscydozie i rozstrzeniach oskrzeli u dzieci i dorosłych w oparciu o przeglądy systematyczne z metaanalizą i badania publikowane w czasopismach posiadających impact factor.

ABSTRACT

Evidence of the efficacy of hypertonic saline solutions in the common cold, allergic rhinitis, rhinosinusitis, bronchiolitis, cystic fibrosis, and bronchiectasis in children and adults is presented based on systematic reviews with meta-analysis and studies published in journals with impact factor.

POPRZEDNIE NUMERY