Andrzej Emeryk, Iwona Czerwińska-Pawluk, Ewa Markut-Miotła, Kamil Janeczek

Pracę otrzymano/Received: 27.07.2020 Zaakceptowano/Accepted: 3.08.2020 Opublikowano/Published: 17.09.2020

Efekt bronchodylatacyjny kombinacji salbutamolu i bromku ipratropium z nebulizatora siateczkowego u dzieci chorych na astmę (doniesienie wstępne)

The bronchodilatory effect of the salbutamol and ipratropium bromide combination from mesh nebulizer in asthmatic children (preliminary report) Alergoprofil 2020; 3(16): 3-9. DOI: 10.24292/01.AP.163170920
STRESZCZENIE

Porównano bronchodylatacyjną odpowiedź oskrzeli po podaniu kombinacji salbutamolu z bromkiem ipratropium vs sam salbutamol inhalowanych z nebulizatora siateczkowego u dzieci w wieku 6–11 lat z cechami klinicznymi i spirometrycznymi zaostrzenia astmy. Wykazano porównywalny efekt bronchodylatacyjny obu terapii w 15. min po podaniu leku.

ABSTRACT

Bronchodilatory response to the combination of salbutamol and ipratropium bromide vs salbutamol alone inhaled from the mesh nebulizer in children aged 6–11 years with clinical and spirometric features of asthma exacerbation was compared. A comparable bronchodilatory effect of both treatments was demonstrated in 15th minute after drug administration.

POPRZEDNIE NUMERY