Bolesław Samoliński, Edyta Krzych-Fałta, Oksana Wojas, Krzysztof Samoliński

Pracę otrzymano/Received: 25.05.2020 Zaakceptowano/Accepted: 27.05.2020 Opublikowano/Published: 27.05.2020

Znaczenie witaminy D3 w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2

Vitamin D3 in SARS-CoV-2 infection Alergoprofil 2020; 2(16): 16-20. DOI: 10.24292/01.AP.162270520
STRESZCZENIE

Epidemia COVID-19 wywołana przez wirus SARS-CoV-2 jest wyzwaniem z punktu widzenia profilaktyki i terapii. Przebieg prowadzący do ciężkiego zapalenia płuc wiąże się z wielochorobowością typową dla wieku podeszłego, podobnie jak niedobory witaminy D3. Z kolei witamina D3 jest istotnym immunomodulatorem zapobiegającym nadmiernym reakcjom zapalnym, włóknieniu płuc. Stosowana w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, typowych dla wielochorobowości wieku podeszłego, oraz jako czynnik przeciwzapalny i działający suspensyjnie, może być rozważana jako preparat wskazany w profilaktyce zachorowania na COVID-19 oraz jako wsparcie w terapii ciężkich stanów tej infekcji. W artykule przedstawione są zasadnicze informacje dokumentujące zasadność włączenia witaminy D3 do walki z pandemią koronawirusa na świecie.

ABSTRACT

COVID-19 pandemic and vitamin D3 deficiency are connected. Both are responsible for civilization diseases. Thanks to its immunotherapeutic and anti-inflammatory properties vitamin D3 could be taken into consideration for prophylaxis and treatment of coronavirus infection.

POPRZEDNIE NUMERY