Piotr Rapiejko, Andrzej Emeryk

Otrzymano/Received: 1.08.2019. Zaakceptowano/Accepted: 20.08.2019.

Lokalny alergiczny nieżyt nosa

Local allergic rhinitis Alergoprofil 2019; 3(15): 3-9. DOI: 10.24292/01.AP.153200819
STRESZCZENIE

Nieżyt nosa jest istotnym problemem zdrowotnym we wszystkich grupach wiekowych. Częstość występowania nieżytów nosa w Polsce, szczególnie alergicznego, znacząco wzrosła w ostatnich dwóch dekadach. Objawy nieżytu nosa, takie jak: niedrożność nosa, wydzielina, kichanie i świąd nosa, mogą znacząco obniżać jakość życia. Rozpoznanie alergicznego nieżytu nosa opiera się na charakterystycznym wywiadzie oraz dodatnich testach skórnych z alergenami i/lub na stwierdzeniu wysokiego stężenia swoistych przeciwciał IgE w surowicy. W 24–56% przypadków może występować lokalny alergiczny nieżyt nosa, w którym badaniem potwierdzającym rozpoznanie powinna być donosowa próba prowokacyjna z alergenem. Autorzy prezentują aktualny stan wiedzy na temat lokalnego alergicznego nieżytu nosa.

ABSTRACT

Rhinitis represents global health problems for all age groups. The prevalence of rhinitis in Poland, especially allergic rhinitis, has dramatically increased in the past two decades. Rhinitis symptoms: congestion, rhinorrhea, sneezing and nasal pruritis can significantly affect the quality of life. Allergic rhinitis diagnosis is based on medical history, positive skin pick tests with allergens and/or high level of serum specific anty-IgE antibodies. In 24–56% of cases local allergic rhinitis can be diagnosed, where nasal provocation test with allergen confirms the diagnosis. The authors present the current state of knowledge on local allergic rhinitis.

POPRZEDNIE NUMERY