Andrzej Emeryk

 

Ostre infekcje krtani, czyli jednostki chorobowe z kręgu zespołu krupu u dzieci (aktualizacja)

Acute laryngeal infections, or disease entities from the circle of croup in children (update) Alergoprofil 2018; 2(14): 45-49. DOI: 10.24292/01.AP.214290618
STRESZCZENIE

Omówiono nazewnictwo jednostek chorobowych z kręgu zespołu krupu u dzieci. Zwrócono uwagę na ich objawy, diagnostykę oraz postępowanie. Szczególny nacisk położono na uwarunkowania rejestracyjne glikokortykosteroidów w nebulizacji (budezonid).

ABSTRACT

The nomenclature of disease entities from the group of croup in children is discussed. Attention was paid to the diagnosis and management of their symptoms. Particular emphasis was placed on the registration conditions of glucocorticosteroids in nebulization (budesonide).

POPRZEDNIE NUMERY