Artur Jeschke

 

Polityka publiczna walki ze smogiem w Polsce

Public policy against smog in Poland Alergoprofil 2018; 2(14): 41-44. DOI: 10.24292/01.AP.214251618
STRESZCZENIE

Władza publiczna w Polsce podejmuje szereg działań związanych z walką ze smogiem. W pracy przedstawiono środki, jakimi próbuje ona osiągnąć rezultat w postaci zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

ABSTRACT

The public authorities in Poland undertake a number of activities related to the fight against smog and prevent its occurrence. This article presents the tools that public authorities use to decrease emissions and the concentrations of air pollutants

POPRZEDNIE NUMERY