Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 12.12.2016. Zaakceptowano/Accepted: 16.12.2016.

Elektroniczne kwestionariusze monitorujące objawy ułatwią diagnostykę i leczenie alergicznego nieżytu nosa

Electronic questionnaires for symptoms monitoring will facilitate the diagnosis and therapy in allergic rhinitis Alergoprofil 2016; 4(12): 153-159. DOI:
STRESZCZENIE

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) to najczęstsza choroba w praktyce specjalisty alergologa i jedna z najczęstszych w praktyce lekarza rodzinnego. Schematy leczenia zostały opracowane i wciąż są doskonalone przez inicjatywę ARIA. Mimo to u części chorych nie osiągamy zadowalających efektów. W 2015 r. opublikowano dokument pt.: MACVIA-ARIA Sentinel NetworK for allergic rhinitis (MASK-rhinitis): the new generation guideline implementation. Został on opracowany w celu wykorzystania nowych narzędzi technologicznych i systemu wspomagania decyzji klinicznych w diagnostyce i we wsparciu procesu leczenia ANN. Poprawę skuteczności leczenia ANN może przynieść wykorzystanie aplikacji umożliwiającej śledzenie objawów ANN.

ABSTRACT

Abstract: Allergic rhinitis is the most common disease in allergy specialist’s practice and one of the most common in general practice. The guidelines for allergic rhinitis management have been developed and improved thanks to ARIA initiative. Despite clear treatment schedules, in some patients satisfactory results are not achieved. In 2015 the document entitled: MACVIA-ARIA Sentinel NetworK for allergic rhinitis (MASK- -rhinitis): the new generation guideline implementation was published. It is devoted to the implementation of new technological tools and clinical decision support system for improvement of allergic rhinitis diagnosis and management. Better symptoms control in allergic rhinitis may be obtained thanks to the application that allows to monitor symptoms in patient.

POPRZEDNIE NUMERY