Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Dorota Myszkowska, Kazimiera Chłopek, Ewa Kalinowska, Aleksandra Kruczek, Alina Stacewicz, Ewa Świebocka, Radosław Gawlik, Grzegorz Siergiejko, Piotr Siergiejko, Bernadetta Blecharczyk-Siergiejko, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 20.09.2015. Zaakceptowano/Accepted: 30.09.2015.

Analiza stężenia pyłku dębu w wybranych miastach Polski w 2015 r.

The analysis of oak pollen count in selected Polish cities in 2015 Alergoprofil 2015; 3(11): 45-49. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono przebieg sezonu pylenia dębu w wybranych miastach Polski w 2015 r. Zanalizowano dane z pomiarów przeprowadzonych w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów Burkard i Lanzoni. Czas trwania sezonu pyłkowego wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku. Najwcześniej sezon pylenia dębu zaczął się w Sosnowcu (16 kwietnia). Najwyższe wartości średniodobowych stężeń pyłku dębu odnotowano we Wrocławiu, gdzie 25 kwietnia zanotowano stężenie 368 z/m3 powietrza.

ABSTRACT

This paper presents the course of oak pollination season in selected cities of Poland in 2015. The measurements were performed in Bialystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Cracow, Olsztyn, Opole, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw and Wroclaw. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard and Lanzoni) was implemented. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. The season started first in Sosnowiec (16 April). The highest 24-hour average pollen count was recorded in Wroclaw on 25 April (368 oak pollen grains/1 m3).

POPRZEDNIE NUMERY