Piotr Rapiejko, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Dorota Myszkowska, Kazimiera Chłopek, Grzegorz Siergiejko, Aleksandra Kruczek, Alina Stacewicz, Piotr Siergiejko, Bernadetta Blecharczyk-Siergiejko, Ewa Świebocka, Radosław Gawlik, Adam Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz, Agnieszka Lipiec

Otrzymano/Received: 20.09.2015. Zaakceptowano/Accepted: 30.09.2015.

Pyłek leszczyny w powietrzu wybranych miast Polski w 2015 r.

Hazel pollen in the air of selected Polish cities in 2015 Alergoprofil 2015; 3(11): 40-44. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy było porównanie sezonu pyłkowego leszczyny w 2015 r. w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatów Burkard oraz Lanzoni. Sezonowy indeks pylenia (SPI) obliczono jako sumę średnich dobowych stężeń pyłku w danym sezonie. Sezon pylenia leszczyny w 2015 r. najwcześniej rozpoczął się w Zielonej Górze, Drawsku Pomorskim (13 stycznia), we Wrocławiu (14 stycznia) i w Opolu (15 stycznia). Najwyższe wartości stężeń pyłku leszczyny zaobserwowano w Lublinie, maksymalne stężenie, wynoszące 215 ziaren/m3, zarejestrowano 1 marca. Maksymalne wartości stężenia pyłku leszczyny we wszystkich miastach wystąpiły 1 marca lub 8–12 marca.

ABSTRACT

The aim of the study was to compare the pollen season of hazel in the cities of Bialystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Cracow, Lublin, Olsztyn, Opole, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw and Zielona Gora in 2015. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen sampler). Seasonal Pollen Index (SPI) was estimated as the sum of daily average pollen concentrations in the given season. The pollen season of hazel started first in Zielona Gora and Drawsko Pomorskie (January 13) and in Wroclaw (January 14) and in Opole (January 15). The highest airborne concentration (215 pollen grains/m3) was noted in Lublin on the 1st of March. The maximum values of seasonal pollen count occurred on the 1st of March or 8–12 of March in all cities.

POPRZEDNIE NUMERY