Bolesław Samoliński, Edyta Krzych-Fałta

Otrzymano/Received: 30.09.2015. Zaakceptowano/Accepted: 30.09.2015.

Depozycja glikokortykosteroidów w obrębie jamy nosa na przykładzie furoinianu mometazonu

Regional deposition of mometasone furoate within the nasal cavity Alergoprofil 2015; 3(11): 5-8. DOI:
STRESZCZENIE

Skuteczność terapii glikokortykosteroidami w leczeniu zapalenia błony śluzowej jamy nosa zależy w dużej mierze od stosowanego preparatu, rodzaju nośnika, metody podania i w efekcie od docelowego miejsca depozycji leku. Osiadanie preparatu jest szczególnie ważne ze względu na specyficzną i niezwykle różnorodną strukturę jamy nosa.

ABSTRACT

The effectiveness of nasal glucocorticoid therapy in the treatment of the inflammation of the nasal mucous membrane depends largely on the preparation used, type of carrier, method of application and thus the target site of drug deposition. Drug sedimentation is of particular importance because of the peculiar and highly diverse structure of the nasal cavity.

POPRZEDNIE NUMERY