Piotr Rapiejko, Małgorzata Puc, Agnieszka Woźniak-Kosek, Małgorzata Malkiewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Dorota Myszkowska, Kazimiera Chłopek, Grzegorz Siergiejko, Aleksandra Kruczek, Alina Stacewicz, Dominik Siergiejko, Aleksander Krupa, lek. Piotr Siergiejko, Kornel Szczygielski, Adam Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz

Otrzymano/Received: 1.06.2015. Zaakceptowano/Accepted: 7.06.2015.

Pyłek brzozy w powietrzu wybranych miast Polski w 2015 r.

Birch pollen in the air of selected Polish cities in 2015 Alergoprofil 2015; 2(11): 53-61. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy było porównanie sezonu pyłkowego brzozy w 2015 r. w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatów Burkard oraz Lanzoni. Sezonowy indeks pylenia (SPI) obliczono jako sumę średnich dobowych stężeń pyłku w danym sezonie. Sezon pylenia brzozy w 2015 r. najwcześniej rozpoczął się w Krakowie, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze, 12 kwietnia, a w pozostałych miastach w ciągu następnych 1–13 dni. Zanotowano znaczne różnice w czasie trwania sezonu. Najwyższe stężenia zaobserwowano we Wrocławiu – maksymalne stężenie, wynoszące 950 z/m3, zarejestrowano 15 kwietnia. Maksymalne wartości stężenia pyłku brzozy we wszystkich miastach wystąpiły między 15 a 29 kwietnia.

ABSTRACT

The aim of the study was to compare the pollen season of birch in the cities of Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Lublin, Olsztyn, Opole, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Warsaw, Wroclaw and Zielona Gora in 2015. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen sampler). Seasonal Pollen Index (SPI) was estimated as the annual sum of daily average pollen concentrations. The pollen season of birch started first in Krakow, Opole, Wroclaw and Zielona Gora on the 12th of April and in the other cities it started during the next 1–13 days. The differences of pollen seasons duration were considerables. The highest record airborne concentration, 950 pollen grains/m3, was noted in Wroclaw on the 15th of April. The maximum values of seasonal pollen count occurred between 15th and 29th of April in all cities.

POPRZEDNIE NUMERY