Aleksandra Kruczek, Alina Stacewicz, Małgorzata Puc

Otrzymano/Received: 7.02.2015. Zaakceptowano/Accepted: 9.02.2015.

Pyłek kwiatowy w produktach pszczelich

Pollen in bee products Alergoprofil 2015; 2(11): 41-44. DOI:
STRESZCZENIE

Miód pszczeli zawiera pewną ilość części stałych, w głównej mierze pyłku roślin, zarówno owadopylnych, jak i wiatropylnych, a także zarodników grzybów i glonów. Osoby uczulone na pyłek występujący w powietrzu w sezonie pyłkowym mogą dodatkowo reagować objawami alergii po spożyciu np. miodu, zwłaszcza gdy są w złej kondycji zdrowotnej. Alergie na miód wywołują m.in. ziarna pyłku roślin z rodziny Compositae, pyłek traw, brzozy, leszczyny oraz oliwki. Pyłek kwiatowy z obnóży pszczelich coraz chętniej stosowany jest w medycynie (np. w schorzeniach wątroby, przeroście gruczołu krokowego) oraz w przemyśle kosmetycznym.

ABSTRACT

Honey bee contains a certain amount of solids, mainly pollen, entomophilous as well as anemophilous, fungal spores and algae. Patients with allergy symptoms to airborne pollen during the pollen season may additionally have allergy symptoms after consuming for example honey, especially when the organism is in poor health. Honey allergies are caused inter alia by pollen grains of plants of the family Compositae, grass, birch, hazel and olives. Pollen from the bee pollen loads is increasingly often used in medicine (e.g. liver disease, prostate hypertrophy) and in the cosmetic industry.

POPRZEDNIE NUMERY