Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 15.09.2014. Zaakceptowano/Accepted: 19.09.2014.

Przewlekły alergiczny nieżyt nosa w przebiegu uczulenia na alergeny roztoczy kurzu domowego. Opis przypadku

Persistent allergic rhinitis in the course of dust mites allergy. Case discussion Alergoprofil 2014; 3(10): 67-73. DOI:
STRESZCZENIE

Przewlekły alergiczny nieżyt nosa jest w polskiej populacji najczęstszą postacią chorób alergicznych górnych dróg oddechowych. Czynnikiem etiologicznym są alergeny roztoczy kurzu domowego i alergeny zwierząt domowych. Ekspozycja na alergeny roztoczy kurzu domowego jest przez większość roku zbliżona, przy czym największa przypada na chłodne okresy. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w takich dokumentach, jak Polskie Standardy Leczenia Nieżytów Nosa (PoSLeNN) i Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma 2010 (ARIA 2010), w przypadku przewlekłego alergicznego nieżytu nosa, niezależnie od nasilenia jego przebiegu, lekiem pierwszego wyboru jest donosowy glikokortykosteroid. Praca opisuje przypadek 35-letniego mężczyzny z objawami przewlekłego alergicznego nieżytu nosa w przebiegu uczulenia na alergeny roztoczy kurzu domowego powikłanego ostrym zapaleniem zatok przynosowych.

ABSTRACT

Persistent allergic rhinitis is the most common allergic disease in the population of Poland. Mites and animal derived allergens are main aetiological factors. The exposure to mites allergens is similar during the year, though the highest in cooler months. According to PoSLeNN and ARIA 2010 recommendations intranasal corticosteroids are considered the first line drugs for all stages of persistent allergic rhinitis. The paper presents the case of an 35 year-old man with symptoms of persistent allergic rhinitis in the course of dust mite allergy, and acute sinusitis as the result of complications.

POPRZEDNIE NUMERY