Jacek Kordiak, Joanna Lipińska

Otrzymano/Received: 14.09.2014. Zaakceptowano/Accepted: 16.09.2014.

Te same objawy, wiele rozpoznań – ciało obce czy nowotwór? Opis przypadku

Identical symptoms, different diagnosis – foreign body or neoplasm? Case study Alergoprofil 2014; 3(10): 63-65. DOI:
STRESZCZENIE

Najczęstszymi objawami aspiracji ciała obcego do dróg oddechowych są: duszność, nagły, uporczywy kaszel, krwioplucie. Jeśli jednak ciało to nie spowoduje całkowitej obturacji dróg oddechowych, jego obecność w oskrzelu może nie wywołać uciążliwych objawów, a leczenie polegające na usunięciu go podczas bronchoskopii może nastąpić dopiero po miesiącach lub latach od momentu aspiracji. Dzieje się tak szczególnie często, gdy ciało obce jest niewielkie i lokalizuje się w dystalnych odcinkach oskrzeli. Przedstawiamy przypadek pacjentki, która zgłosiła się do szpitala z takimi objawami, jak: duszność wysiłkowa, kaszel, nietolerancja wysiłku i utrata 8 kg masy ciała w okresie pół roku. W związku z tym, że wdrożona wcześniej na podstawie rozpoznania zapalenia płuc antybiotykoterapia nie przyniosła efektu, wysunięto równoległe podejrzenia aspiracji ciała obcego i nowotworu płuc. Dopiero podczas drugiej bronchofiberoskopii uwidoczniono i usunięto ciało obce.

ABSTRACT

A foreign body aspiration is most frequently manifested by: dyspnoea, sudden, persistent cough, hemoptysis. However, if the body doesn’t cause a complete obstruction of the airways, its presence in the bronchus may do not involve uncomfortable symptoms and the treatment consisting of removal of the foreign body (FB) during bronchoscopy may occur only after months or years from the moment of aspiration. This situation is most likely if the FB is small or when it is located in the distal parts of bronchi. We present a case of a patient who presented to the hospital with following symptoms: exertional dyspnoea, cough, exercise intolerance and loss of 8 kilos in 6 months time. Owing to the fact that former antibiotherapy implemented on the basis of diagnosed pneumonia turned out ineffective, parallel suspicions of foreign body aspiration and neoplasm have been drawn. It was not until the second bronchoscopy that the foreign body has been shown and removed.

POPRZEDNIE NUMERY