Paulina Zielińska, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Agnieszka Woźniak-Kosek, Adam Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Dominik Siergiejko, Dorota Myszkowska, Aleksander Krupa, Kazimiera Chłopek

Otrzymano/Received: 12.09.2014. Zaakceptowano/Accepted: 22.09.2014.

Pyłek buka w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r.

Pollen of beech in the air of selected cities of Poland in 2014 Alergoprofil 2014; 3(10): 58-62. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono przebieg sezonu pyłkowego buka w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze w 2014 r. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową (próbnik firmy Lanzoni 2000 lub Burkard). Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku. Początek sezonu pyłkowego buka najwcześniej – 13 kwietnia – zanotowano we Wrocławiu, a w pozostałych miastach w ciągu następnych 5 dni. Najwyższe wartości stężeń zaobserwowano 28 kwietnia w Zielonej Górze (72 ziarna/m3) oraz we Wrocławiu (65 ziaren/m3).

ABSTRACT

The course of beech pollen season in Bialystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Cracow, Lublin, Olsztyn, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw and in Zielona Gora in the year 2014 was presented. Measurements were performed by the volumetric method (Lanzoni 2000 or Burkard pollen sampler). Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. The pollen season of beech started first in Wroclaw on the 13th of April and in the other cities it started during the next 5 days. The highest airborne concentration of 72 beech pollen grains/m3 was noted in Zielona Góra on the 28th of April and in Wroclaw (65 pollen grains/m3) on the 28th of April.

POPRZEDNIE NUMERY