Małgorzata Puc, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Agnieszka Woźniak-Kosek, Katarzyna Modrzyńska, Ewa Kalinowska, Adam Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Aleksandra Kruczek, Alina Stacewicz

Otrzymano/Received: 14.09.2014. Zaakceptowano/Accepted: 16.09.2014.

Pyłek platana w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r.

Pollen of plane in the air of selected cities of Poland in 2014 Alergoprofil 2014; 3(10): 54-57. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono przebieg sezonu pyłkowego platana w Szczecinie, Zielonej Górze, Lublinie, Drawsku Pomorskim, Bydgoszczy, Piotrkowie Trybunalskim, Warszawie, we Wrocławiu, w Sosnowcu oraz Olsztynie w 2014 r. Pomiary stężenia pyłku prowadzono metodą objętościową (próbnik firmy Lanzoni 2000 lub Burkard). Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 98% rocznej sumy pyłku. Początek sezonu pyłkowego platana zanotowano najwcześniej w Zielonej Górze, 18 kwietnia, a w pozostałych miastach w ciągu następnych 2 tygodni. Zarejestrowano znaczne różnice w czasie trwania sezonu. Najwyższe wartości stężeń zaobserwowano w Zielonej Górze (35 ziaren/m3) 6 maja oraz w Szczecinie (26 ziaren/m3) 7 maja. Wysokie stężenia pyłku platana występują lokalnie, co ma związek z nasadzeniami tego drzewa w miastach.

ABSTRACT

The course of plane pollen season in Szczecin, Zielona Gora, Lublin, Drawsko Pomorskie, Bydgoszcz, Piotrkow Trybunalski, Warsaw, Wroclaw, Sosnowiec and in Olsztyn in the year 2014 was presented. Measurements were performed by the volumetric method (Lanzoni 2000 or Burkard pollen sampler). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. The pollen season of plane started first in Szczecin on the 18th of April and in the other cities it started during the next 2 weeks. The differences of pollen seasons duration were considerable. The highest airborne concentration of 35 pollen grains/m3 was noted in Zielona Gora on the 6th of May and in Szczecin (26 pollen grains/m3) on the 7th of May. The high pollen count of plane has a local character resulting from the number of trees in cities.

POPRZEDNIE NUMERY