Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Ewa Kalinowska, Adam Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Dominik Siergiejko, Dorota Myszkowska, Aleksander Krupa, Kazimiera Chłopek, Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 12.09.2014. Zaakceptowano/Accepted: 22.09.2014.

Pyłek grabu w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r.

Pollen of hornbeam in the air of selected cities of Poland in 2014 Alergoprofil 2014; 3(10): 48-53. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono przebieg sezonu pyłkowego grabu w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze w 2014 r. Pomiary stężenia pyłku grabu prowadzono metodą objętościową. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku grabu. Początek sezonu pyłkowego grabu zanotowano najwcześniej w Zielonej Górze – 20 marca. Najwyższe wartości stężeń zaobserwowano 7 kwietnia w Szczecinie (38 ziaren/m3) oraz 1 kwietnia w Zielonej Górze (32 ziarna/m3).

ABSTRACT

The course of hornbeam pollen season in Bialystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Cracau, Lublin, Olsztyn, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw and in Zielona Gora in the year 2014 was presented. Measurements were performed by the volumetric method. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. The pollen season of hornbeam started first in Zielona Gora on the 20 th of March. The highest airborne concentration of 38 hornbeam pollen grains/m3 was noted in Szczecin on the 7th of April and in Zielona Góra (32 pollen grains/m3) on the 1st of April.

POPRZEDNIE NUMERY