Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Małgorzata Puc, Dorota Myszkowska, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Agnieszka Woźniak-Kosek, Katarzyna Modrzyńska, Ewa Kalinowska, Adam Rapiejko

Otrzymano/Received: 31.08.2014. Zaakceptowano/Accepted: 4.09.2014.

Analiza stężenia pyłku dębu w wybranych miastach Polski w 2014 r.

The analysis of oak pollen count in selected Polish cities in 2014 Alergoprofil 2014; 3(10): 42-47. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia dębu w wybranych punktach pomiarowych większych miast Polski w 2014 r. Pomiary wykonywano we Wrocławiu, w Sosnowcu, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Olsztynie, Warszawie, Piotrkowie Trybunalskim i Zielonej Górze. Badania prowadzono metodą objętościową przy użyciu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku dębu. Pylenie dębu w 2014 r. rozpoczęło się z dużym przyśpieszeniem w stosunku do 2013 r. Najwcześniej pyłek dębu zarejestrowano w Szczecinie, bo już 3 kwietnia. Najpóźniej pyłek tego taksonu pojawił się w Lublinie, dopiero 24 kwietnia. Najwyższe średniodobowe stężenie pyłku dębu – 380 z/m3 powietrza – odnotowano 14 kwietnia we Wrocławiu.

ABSTRACT

This paper presents the course of oak pollination season in selected cities of Poland in 2014. The measurements were performed in Wroclaw, Sosnowiec, Cracow, Lublin, Szczecin, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Olsztyn, Warsaw, Piotrkow Trybunalski and Zielona Gora. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni) was implemented. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. Pollen season of oak in 2014 started faster in comparison to 2013. The season started first in Szczecin (3 April). The highest 24-hour average pollen count was recorded in Wroclaw on 14 April (380 oak pollen grains/m3).

POPRZEDNIE NUMERY