Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Puc, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska, Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Agnieszka Woźniak-Kosek, Katarzyna Modrzyńska, Ewa Kalinowska, Adam Rapiejko

Otrzymano/Received: 11.09.2014. Zaakceptowano/Accepted: 14.09.2014.

Zawartość pyłku jesionu w powietrzu wybranych miast Polski w 2014 r.

Ash pollen count in the air of selected Polish cities in 2014 Alergoprofil 2014; 3(10): 36-41. DOI:
STRESZCZENIE

Celem pracy było porównanie sezonu pyłkowego jesionu w 2014 r. w Szczecinie, Drawsku Pomorskim, Zielonej Górze, Bydgoszczy, Sosnowcu, Krakowie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Olsztynie, Warszawie i Lublinie. Badania koncentracji pyłku w powietrzu prowadzono metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Burkard lub Lanzoni. Długość sezonu pyłkowego wyznaczono metodą 95%. W badanych punktach pomiarowych początek sezonu pyłkowego jesionu zarejestrowano w pierwszej dekadzie kwietnia. Długość sezonów pyłkowych wynosiła 21–26 dni. Najwyższe dobowe stężenie pyłku obserwowano w Lublinie (415 z/m3), a najmniejsze w Krakowie (42 z/m3). Ryzyko wystąpienia alergii z powodu utrzymywania się w powietrzu wysokich stężeń pyłku jesionu było największe w Warszawie (17 dni) i Lublinie (14 dni). Najwyższą sumę roczną ziaren pyłku jesionu zanotowano w Lublinie (2413) i była ona ponad 10 razy wyższa niż w Krakowie (230).

ABSTRACT

The aim of the study was to compare the pollen season of ash in Szczecin, Drawsko Pomorskie, Zielona Gora, Bydgoszcz, Sosnowiec, Cracow, Lodz, Piotrkow Trybunalski, Olsztyn, Warsaw and Lublin. Measurements of pollen concentration were performed by the use of volumetric method (Burkard or Lanzoni pollen sampler). The length of season was defined with the 95% method. The pollen season of ash started in all measurement sites in the first week of April. The length of pollen season amounted of 21–25 days. The highest concentration of 415 pollen grains x m3 was noted in Lublin, and the lowest of 42 pollen grains x m3 in Cracow. The risk of pollen allergy because of the presence in the air the high concentrations of ash pollen grains was the biggest in Warsaw (17 days) and in Lublin (14 days). The highest annual sum of ash pollen grains was recorded in Lublin (2413) and it was over 10 times higher than in Cracow (230).

POPRZEDNIE NUMERY