Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz

Otrzymano/Received: 1.10.2014. Zaakceptowano/Accepted: 5.10.2014.

Przewlekły alergiczny nieżyt nosa

Persistent allergic rhinitis Alergoprofil 2014; 3(10): 3-11. DOI:
STRESZCZENIE

Przewlekły alergiczny nieżyt nosa jest w populacji polskiej najczęstszą postacią chorób alergicznych górnych dróg oddechowych. Czynnikiem etiologicznym są alergeny roztoczy kurzu domowego i alergeny zwierząt domowych. Ekspozycja na alergeny roztoczy kurzu domowego jest przez większość roku zbliżona, przy czym największa jest w chłodnych okresach roku. Jednym z głównych objawów przewlekłego alergicznego nieżytu nosa jest blokada (upośledzenie drożności) nosa. Terapia chorych z tym objawem wymaga wyjścia poza dotychczasowe standardy leczenia alergicznego nieżytu nosa.

ABSTRACT

Persistent allergic rhinitis is the most common allergic disease in the population of Poland. Mites and animal derived allergens are the main aetiological factors. The exposure to mites allergens is similar during the year, though the highest in cooler months. One of the main symptoms of persistent allergic rhinitis is nasal blockage. The treatment of patients with nasal congestion demands going beyond the standards of therapy of allergic rhinitis.

POPRZEDNIE NUMERY