Weronika Haratym, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Beata Żuraw, Maria Tietze

Otrzymano/Received: 13.11.2013. Zaakceptowano/Accepted: 16.11.2013.

Krzewy o właściwościach trujących

Shrubs with toxic features Alergoprofil 2013; 4(9): 26-34. DOI:
STRESZCZENIE

Praca zawiera informacje o występujących i uprawianych w Polsce krzewach, które mają właściwości toksyczne. Przedstawiono charakterystyki 14 gatunków: bukszpanu wieczniezielonego, wawrzynka wilczełyko, bluszczu pospolitego, hortensji bukietowej, jałowca sawiny, ligustru zwyczajnego, wiciokrzewu przewiercienia, suchodrzewu pospolitego, kolcowoju pospolitego, mahonii pospolitej, szakłaka pospolitego, śnieguliczki białej, żywotnika pospolitego, barwinka pospolitego. Wymieniono trujące substancje biologicznie czynne zawarte w organach tych roślin oraz objawy, jakie mogą wystąpić po ich spożyciu.

ABSTRACT

The paper contains information about shrubs which have toxic features and are distributed and cultivated in Poland. Characteristics of 14 species of plants are also presented: Buxus sempervirens, Daphne mezereum, Hedera helix, Hydrangea paniculata, Juniperus sabina, Ligustrum vulgare, Lonicera caprifolium, Lonicera xylosteum, Lycium barbarum, Mahonium aquifolium, Rhamnus cathartica, Symphoricarpos albus, Thuja occidentalis, Vinca minor. The authors list biologically active toxic substances contained in the organs of these plants and the symptoms which may occur after consumption.

POPRZEDNIE NUMERY