Anna Zawadzka-Krajewska

Otrzymano/Received: 10.11.2013. Zaakceptowano/Accepted: 14.11.2013.

Alergia u małych dzieci

Allergy in young children Alergoprofil 2013; 4(9): 17-25. DOI:
STRESZCZENIE

Małe dzieci chorują na astmę, alergiczny nieżyt nosa, alergię pokarmową i atopowe zapalenie skóry. Zwykle pierwszym krokiem w marszu alergicznym są objawy alergii pokarmowej i atopowego zapalenia skóry. Diagnostyka alergii u dzieci starszych zwykle nie stanowi problemu, natomiast u małych dzieci jest trudna, ponieważ opiera się przede wszystkim na objawach klinicznych, wywiadzie i odpowiedzi na stosowane leki. W artykule przedstawiono diagnozowanie i leczenie chorób alergicznych u małych dzieci.

ABSTRACT

Young children suffer from asthma, food allergy, allergic rhinitis and atopic dermatitis. Food allergy and atopic dermatitis usually are the first step in allergic march. The diagnosis of allergic diseases is often quite easy in older children, but in infants and young children may cause problems. The diagnosis must be based on clinic symptoms, good knowledge of the history of disease and good reaction to the applied therapy. The article presents the diagnosis and treatment of allergic diseases in young children.

POPRZEDNIE NUMERY