Anna Wolańczyk-Mędrala, Wojciech Barg, Marita Nittner-Marszalska, Anna Skotny, Emilia Siwak, Ewa Zbrojewicz, Wojciech Mędrala

Otrzymano/Received: 30.12.2013. Zaakceptowano/Accepted: 8.01.2014.

Obraz kliniczny anafilaksji zależnej od posiłku indukowanej wysiłkiem

Clinical picture of food-dependent exercise-induced anaphylaxis Alergoprofil 2013; 4(9): 12-15. DOI:
STRESZCZENIE

Anafilaksja zależna od posiłku indukowana wysiłkiem (FDEIA) jest rzadko występującym zespołem chorobowym, w którym objawy anafilaksji są indukowane wysiłkiem fizycznym po uprzednim spożyciu alergenu pokarmowego. W pracy przedstawiono obraz kliniczny FDEIA oraz znaczenie rozmaitych kofaktorów, takich jak: kwas acetylosalicylowy, alkohol, temperatura otoczenia i faza cyklu menstruacyjnego, dla wyzwalania objawów klinicznych anafilaksji.

ABSTRACT

Food-dependent exercise-induced anaphylaxis (FDEIA) is a rare syndrome in which anaphylaxis is induced by physical exercise preceded by food allergen ingestion. In this article we described diverse clinical picture of FDEIA and the role of co-factors such as aspirin, alcohol and air temperature in anaphylaxis development.

POPRZEDNIE NUMERY