Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Kornel Szczygielski, Małgorzata Puc, Dorota Myszkowska, Izabela Winnicka, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Adam Rapiejko

Otrzymano/Received: 30.09.2013. Zaakceptowano/Accepted: 3.10.2013.

Pyłek pokrzywy w powietrzu wybranych miast Polski w 2013 roku

The nettle in the air of selected Polish cities in 2013 Alergoprofil 2013; 3(9): 24-28. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia pokrzywy w wybranych punktach pomiarowych większych miast Polski w 2013 r. Pomiary wykonywano we Wrocławiu, w Sosnowcu, Lublinie, Krakowie, Bydgoszczy, Warszawie, Szczecinie, Drawsku Pomorskim, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim i Zielonej Górze. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 98% rocznej sumy ziaren pyłku pokrzywy. Sezon pylenia pokrzywy w 2013 r. rozpoczął się w badanych miastach w pierwszej dekadzie czerwca. Najwyższe dobowe koncentracje pyłku pokrzywy zanotowano w Lublinie i Sosnowcu.

ABSTRACT

This paper presents the course of nettle pollination season in selected cities of Poland in 2013. The measurements were performed in Wrocław, Sosnowiec, Lublin, Kraków, Bydgoszcz, Warszawa, Szczecin, Drawsko Pomorskie, Olsztyn, Piotrków Trybunalski and Zielona Góra. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni) was implemented. Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. Pollen season of nettle in 2013 started in the studied cities in the first decade of June. The highest daily concentrations nettle pollen was recorded in Lublin and Sosnowiec.

POPRZEDNIE NUMERY