Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Piotr Rapiejko, Izabella Winnicka, Kazimiera Chłopek, Małgorzata Puc, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Malkiewicz, Ewa Kalinowska, Andrzej Wieczorkiewicz, Adam Rapiejko

Otrzymano/Received: 30.09.2013. Zaakceptowano/Accepted: 3.10.2013.

Analiza sezonu pyłkowego traw w 2013 roku w wybranych miastach Polski

Analysis of the grass pollen season in selected Polish cities in 2013 Alergoprofil 2013; 3(9): 18-23. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono najważniejsze cechy sezonu pyłkowego traw w Polsce w 2013 r., rejestrowanego w 11 punktach pomiarowych. Badania wykonano metodą objętościową przy użyciu aparatów firmy Burkard lub Lanzoni. Stwierdzono, że najwyższe stężenia pyłku traw występowały w Lublinie i Sosnowcu i osiągnęły odpowiednio 252 i 197 z/m3 powietrza. Terminy występowania najwyższych stężeń różniły się między miastami. Najwyższe sumy roczne ziaren pyłku traw zarejestrowano w Sosnowcu (5092) i Lublinie (4888).

ABSTRACT

The paper presents the most important features of grass pollen season in 11 measure places in Poland in 2013. Volumetric method with the use of Burkard or Lanzoni spore trap was implemented. The highest concentration values of pollen grains were recorded in Lublin and Sosnowiec (252 and 197 grains/m3). The highest annual sum of pollen concentrations were stated in Sosnowiec (5092) and Lublin (4888).

POPRZEDNIE NUMERY