Karolina Dżaman

Otrzymano/Received: 10.10.2007. Zaakceptowano/Accepted: 11.10.2007.

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny za rok 2007

The Nobel prize in medicine 2007 Alergoprofil 2007; 3(3): 61-62. DOI:
STRESZCZENIE

W dniu 08.10.2007 r. Komisja Noblowska przyznała nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny trzem naukowcom, są to: Mario R. Capecchi, Oliver Smithies i Martin J. Evans. Otrzymli ją za przełomowe odkrycia.

ABSTRACT

Mario R. Capecchi, Oliver Smithies and Sir Martin J. Evans won the 2007 Nobel Prize in medicine on Monday for groundbreaking discoveries

POPRZEDNIE NUMERY