Ewa Kalinowska, Małgorzata Malkiewicz, Kamilla Klaczak, Andrzej Wieczorkiewicz, Kazimiera Chłopek, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Agnieszka Lipiec,Kornel Szczygielski, Małgorzata Puc, Bożena Kiziewicz, Przemysław Kosieliński, Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 15.12.2012. Zaakceptowano/Accepted: 20.12.2012.

Stężenie pyłku dębu w atmosferze wybranych miast Polski w 2012 roku

The oak pollen in the air of selected Polish cities in 2012 Alergoprofil 2012; 4(8): 32-36. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono analizę sezonu pylenia dębu w wybranych miastach Polski w 2012 roku. Pomiary wykonywano w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Warszawie i Wrocławiu. Badania prowadzono metodą objętościową z wykorzystaniem aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Sezon pyłkowy wyznaczono jako okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku dębu. Najwcześniej pyłek dębu zarejestrowano w Białymstoku (21 kwietnia) i Bydgoszczy (22 kwietnia). Najpóźniej pyłek dębu pojawił się w Warszawie, dopiero 30 kwietnia. Najwyższe wartości średniodobowych stężeń pyłku dębu odnotowano w Białymstoku, gdzie 3 maja stężenie wynosiło 333 z/m3 powietrza.

ABSTRACT

This paper presents the course of oak pollination season in selected cities of Poland in 2012. The measurements were performed in Białystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Lublin, Piotrków Trybunalski, Sosnowiec, Warszawa and Wrocław. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap by Burkard and Lanzoni was implemented. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred.The season started first in Bialystok (21 April) and in Bydgoszcz (22 April). The highest 24-hour average pollen count was recorded in Bialystok on 3 May (333 oak pollen grains/1 m3).

POPRZEDNIE NUMERY