Agnieszka Krauze, Emilia Sokulska, Klaudia Gmur

Otrzymano/Received: 28.11.2012. Zaakceptowano/Accepted: 12.12.2012.

Ocena częstości występowania alergii na alergeny inhalacyjne u dzieci z atopowym zapaleniem skóry

Allergic coexistence in children with atopic dermatitis Alergoprofil 2012; 4(8): 20-23. DOI:
STRESZCZENIE

Atopowe zapalenie skóry jest jedną z najczęstszych chorob przewleklych występujących u dzieci. Etiologia tego schorzenia jest wieloczynnikowa. Celem pracy była ocena częstości występowania podwyższonego miana swoistych IgE z alergenami inhalacyjnymi u dzieci z atopowym zapaleniem skóry przyjętych do kliniki z powodu nasilonego przebiegu choroby. Oceniono 2 grupy dzieci: do 2. r.ż. i powyżej 2 r.ż. W grupie młodszych dzieci najczęstszymi alergenami inhalacyjnymi były: naskórek kota (44%), pyłek brzozy brodawkowej (38%), D. pteronyssinus (31%), D. farinae (31%), pyłek olszyny szarej (25%), tymotka łąkowa (25%), pyłek żyta (25%). Natomiast w grupie starszych pacjentów wykazano dodatnie reakcje z alergenami: naskórka kota (16%), pyłku olszyny szarej (13%), naskórka psa (13%), naskórka świnki morskiej (13%), grzybów – Alternaria tenuis (13%), pyłku brzozy brodawkowej (10%), D. pteronyssinus (10%).

ABSTRACT

Atopic dermatitis (AD) is one of the most frequent chronic childhood disease. The aetiology of AD is multifactorial. The aim of the study was to detect prevalence of increased IgE level to inhalant allergens in children with atopic dermatitis. We assessed frequency of positive results of specific IgE for food allergens in 2 groups of children younger than 2 years of age and older. We recorded that the most frequent allergens in the group of patients at the age ≤ 2 years were: cat dander (44%), birch (38%), D. pteronyssinus (31%), D. farinae (31%),alder (25%), timothy (25%), rye (25%), in group > 2 years: cat (16%), alder (13%),dog (13%),guinea pig (13%), Alternaria tenuis (13%), birch (10%), D. pteronyssinus (10%).

POPRZEDNIE NUMERY