Maria Tietze, Elżbieta Weryszko-Chmielewska

Otrzymano/Received: 18.12.2012. Zaakceptowano/Accepted: 30.12.2012.

Rośliny o właściwościach toksycznych stosowane do dekoracji pomieszczeń

Plants with toxic features applied for room decoration Alergoprofil 2012; 4(8): 8-13. DOI:
STRESZCZENIE

Praca zawiera informacje dotyczące oddziaływania roślin toksycznych na organizmy człowieka i zwierząt. Wymieniono roślinne substancje biologicznie aktywne o właściwościach trujących. Przedstawiono charakterystykę 13 taksonów roślin, które należą do rodzajów: anturium, kaladium, kliwia, kroton, cyklamen, difenbachia, wilczomlecz, figowiec, monstera, oleander, filodendron, pierwiosnek i psianka. Rośliny te są uprawiane w pomieszczeniach i mogą mieć toksyczne działanie na organizm człowieka.

ABSTRACT

The paper contains information on the effect of toxic plants on the organisms of people and animals. The authors mention biologically active plant substances with poisonous features. They also present the characteristics of 13 taxons of plants, which belong to the genera: Anthurium, Caladium, Clivia, Codiaeum, Cyclamen, Dieffenbachia, Euphorbia, Ficus, Monstera, Nerium, Philodendron, Primula and Solanum. These plants are cultivated in room conditions and can have toxic influence on human organism.

POPRZEDNIE NUMERY