Agnieszka Lipiec, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Kazimiera Chłopek, Małgorzata Malkiewicz, Małgorzata Puc, Zenon Siergiejko, Mirosław Puc, Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 19.09.2007. Zaakceptowano/Accepted: 26.09.2007.

Analiza stężenia pyłku jesionu w wybranych miastach Polski w 2007 r.

The analysis of Ash pollen count in selected Polish cities in 2007 Alergoprofil 2007; 3(3): 50-54. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia jesionu w wybranych punktach pomiarowych większych miast Polski w 2007 r. Pomiary wykonano w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Za sezon pyłkowy uznano okres, w którym w powietrzu występuje 95% rocznej sumy ziaren pyłku jesionu. Najwcześniej sezon pylenia jesionu rozpoczął się w Sosnowcu (22 marca). Najpóźniej pyłek tego taksonu pojawił się w Warszawie i Lublinie – dopiero 12 kwietnia. Najwyższe wartości średniodobowych stężeń pyłku jesionu odnotowano w Lublinie, gdzie 28 kwietnia stężenie wyniosło 193 z/m3 powietrza.

ABSTRACT

This paper presents the course of ash pollination season in selected cities of Poland in 2007. The measurements were performed in Bialystok, Bydgoszcz, Lublin, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw and Wroclaw. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni) was implemented. Pollen season was defined as the period in which 95% of the annual total catch occurred. Pollen season of ash in 2007 started first in Sosnowiec (22 March). The highest 24-hour average pollen count was recorded in Lublin on 28 April (193 ash pollen grains/1m3).

POPRZEDNIE NUMERY