Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Bożena Kiziewicz, Przemysław Kosieliński, Małgorzata Puc, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Kazimiera Chłopek, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Dorota Myszkowska, Zbigniew M. Wawrzyniak

Otrzymano/Received: 1.07.2012. Zaakceptowano/Accepted: 9.07.2012.

Analiza stężenia pyłku leszczyny w 2012 roku w wybranych miastach Polski

The analysis of hazel pollen count in Poland in 2012 Alergoprofil 2012; 2(8): 23-27. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono analizę sezonu pylenia leszczyny w 2012 r. w Białymstoku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Sezon pylenia leszczyny w 2012 r. w Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Piotrkowie Trybunalskim, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze rozpoczął się w drugiej i trzeciej dekadzie stycznia, a w Białymstoku, Krakowie, Lublinie i Sosnowcu w pierwszej dekadzie marca. Różnice w poziomie stężenia pyłku leszczyny między poszczególnymi latami spowodowane są przede wszystkim oddziaływaniem czynników pogodowych.

ABSTRACT

The paper presents the course of hazel pollen season in Bialystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Krakow, Lublin, Lodz, Olsztyn, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw and Zielona Gora in year 2011. The beginning of pollination season of hazel started at the second and the third decade of January in Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Piotrkow Trybunalski, Warsaw, Wroclaw, Zielona Gora and in the first decade of March in Bialystok, Krakow, Lublin, Sosnowiec. The differences between level of hazel pollen grains in the air in individual year are caused by meteorological factors.

POPRZEDNIE NUMERY