Agnieszka Lipiec, Bolesław Samoliński, Dorota Myszkowska, Małgorzata Puc, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Zbigniew M. Wawrzyniak, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Kazimiera Chłopek, Ewa Kalinowska, Jan Ratajczak, Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 2.12.2011. Zaakceptowano/Accepted: 12.12.2011.

Analiza stężenia pyłku babki w wybranych miastach Polski w 2011 roku

The analysis of plantain pollen count in selected Polish cities in 2011 Alergoprofil 2011; 4(7): 25-28. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia analizę sezonu pylenia babki w wybranych punktach pomiarowych w Polsce w 2011 roku. Badania wykonano metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Pierwsze ziarna pyłku babki pojawiły się w powietrzu atmosferycznym w pierwszej dekadzie maja. Najwyższe stężenie pyłku babki, wynoszące 28 z/m3, odnotowano w Krakowie w dniu 8 czerwca 2011 roku.

ABSTRACT

This paper presents the course of plantain pollination season in selected cities of Poland in 2011. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni) was implemented. The highest daily pollen count, that reached the level of 28 plantain pollen grains/m3, was recorded in Krakow in 08 June 2011.

POPRZEDNIE NUMERY