Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Malkiewicz, Kamila Klaczak, Małgorzata Puc, Bożena Kiziewicz, Bernadetta Gajo, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Krzysztof Staroń, Adam Rapiejko, Ewa Kalinowska, Bolesław Samoliński

Otrzymano/Received: 5.12.2011. Zaakceptowano/Accepted: 10.12.2011.

Analiza sezonu pylenia traw w 2011 roku w wybranych miastach Polski

Grass pollen in the air of selected Polish cities in 2011 Alergoprofil 2011; 4(7): 11-15. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia analizę przebiegu sezonu pylenia traw w wybranych punktach pomiarowych w Polsce w 2011 r. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Najwyższe wartości stężenia pyłku traw odnotowano w Łodzi, Lublinie i Szczecinie, odpowiednio: 341, 234 i 219 ziaren/m3 powietrza. W części punktów pomiarowych wystąpił dodatkowy okres pylenia traw w pierwszej dekadzie września.

ABSTRACT

This paper presents the course of grasses pollen seasons in Poland in year 2011. The research was carried out by means of the volumetric method with the use of Burkard and Lanzoni devices. The highest concentration values were recorded in Lodz, Lublin and Szczecin (341, 234 and 219 grains/m3).

POPRZEDNIE NUMERY