Piotr Rapiejko

Otrzymano/Received: 3.09.2007. Zaakceptowano/Accepted: 18.09.2007.

Alergeny pyłku dębu        

The oak pollen allergens       Alergoprofil 2007; 3(3): 34-38. DOI:
STRESZCZENIE

Stężenia pyłku dębu wykazują w ostatnich latach tendencje wzrostowe w aglomeracjach miejskich, osiągając poziom 200-300 ziaren pyłku w 1 m3 powietrza. Częstość dodatnich testów skórnych z alergenem pyłku dębu w grupie 1 750 chorych z okresowym alergicznym nieżytem nosa sięga 19%. Większość chorych z dodatnimi testami skórnymi z alergenem pyłku dębu odczuwa zaostrzenie objawów alergicznych po ekspozycji na stężenie 80 ziaren pyłku dębu w 1m3 powietrza. Alergeny pyłku dębu wydają się mieć coraz większe znaczenie w wywoływaniu objawów alergicznego nieżytu nosa.

ABSTRACT

Summary: The value of oak pollen count has been showing increasing tendency in cities in recent years, reaching the level of 200-300 pollen grains in 1 m3 of air. The frequency of positive skin prick tests with oak allergen in group of 1750 patients with intermittent allergic rhinitis was up to 19%. The majority of patients with positive skin prick tests to oak allergen demononstate the aggreviation of allergic symptoms after the exposition to pollen at the level of 80 grains per 1 m3. Oak pollen allergens seem the habe increasing importance in triggering the symptoms of allergic rhinitis.

POPRZEDNIE NUMERY