Anna Zawadzka-Krajewska, Marek Kulus, Maria Krajewska

Otrzymano/Received: 22.10.2007. Zaakceptowano/Accepted: 23.10.2007.

Alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa u dzieci a astma

The influence of allergic rhinitis on asthma Alergoprofil 2007; 3(3): 12-17. DOI:
STRESZCZENIE

Wśród dzieci chorych na przewlekły alergiczny nieżyt nosa od 19% do 40% ma objawy astmy. Nieżyt nosa zwykle poprzedza wystąpienie astmy, jest istotnym czynnikiem jej rozwoju i nasila ciężkość przebiegu. Astma i alergiczny nieżyt nosa są chorobami zapalnymi o podobnym procesie zapalnym toczącym się w błonie śluzowej. W astmie obturacja jest następstwem przede wszystkim kurczu mięśni gładkich, podczas gdy upośledzenie drożności wynika głównie z przekrwienia błony śluzowej. Te same alergeny są odpowiedzialne za rozwój procesu zapalnego w astmie i nieżycie nosa. W leczeniu obu schorzeń stosowane są takie same leki przeciwzapalne. Prawidłowe leczenie nieżytu nosa poprawia przebieg astmy. Wszystkie przytoczone argumenty skłaniają do przeprowadzenia diagnostyki w kierunku astmy u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa i wykonania badań w kierunku nieżytu nosa u pacjentów chorych na astmę.

ABSTRACT

The majority of children with asthma have a history or evidence of rhinitis and 19% to 40% with persistent rhinitis have or develop asthma. Rhinitis frequently precedes asthma, is a risk factor for the development of asthma and is associated with increased severity of asthma. Asthma and rhinitis are considered to be inflammatory disorders of the airway. Although the inflammation of the nasal and bronchial mucosa may by similar airway smooth muscle contraction plays a dominant role in asthma while nasal obstruction is largely due to hyperemia in rhinitis. Both asthma and rhinitis have the same risk factor. Anti-inflammatory agents including glucokorticosteroides and leukotriene modifiers can be effective in both conditions. Treatment of rhinitis improve asthma symptoms. For these reasons the presence of asthma must be considered in all patients with rhinitis and presence of rhinitis must be considered in all patients with asthma.

POPRZEDNIE NUMERY