Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Krzysztof Buczyłko, Aneta Wagner, Krzysztof Staroń, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Zbigniew M. Wawrzyniak, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Jacek Usowski, Kornel Szczygielski, Andrzej Chciałowski

Otrzymano/Received: 18.12.2009. Zaakceptowano/Accepted: 24.12.2009.

Analiza stężenia pyłku babki w wybranych miastach Polski w 2009 roku

The analysis of plantain pollen count selected Polish cities in 2009 Alergoprofil 2010; 1(6): 40-44. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono przebieg sezonu pylenia babki w wybranych punktach pomiarowych w Polsce w 2009 roku. Badania wykonano metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Pierwsze ziarna pyłku babki pojawiły się w powietrzu atmosferycznym w pierwszej dekadzie maja. Najwyższe stężenie pyłku babki, wynoszące 33 z/m3, odnotowano w Łodzi w dniu 13 lipca 2009.

ABSTRACT

This paper presents the course of plantain pollination season in selected cities of Poland in 2009. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni) was implemented. The highest daily pollen count, that reached the level of 33 plantain pollen grains/ m3, was recorded in Łodź in 13th July 2009.

POPRZEDNIE NUMERY