Joanna Orlicz-Widawska, Radosław Gawlik

Otrzymano/Received: 9.12.2009. Zaakceptowano/Accepted: 15.12.2009.

Alergia na chomika – coraz częstszy problem

Allergy to hamster – increasing trouble Alergoprofil 2010; 1(6): 21-25. DOI:
STRESZCZENIE

Chomik jest popularnym zwierzęciem, obecnym w wielu domach. W pracy omówiono problem alergii na alergeny chomika. Przedstawiono różnorodną manifestację kliniczną uczulenia oraz alergeny chomika. Omówiono postępowanie w przypadku uczulenia.

ABSTRACT

Hamster is one of favourite pets in our homes. Allergy to common hamster was discussed. Clinical manifestation of sensitization to hamster and description of its allergens were presented. Therapeutic measures in hamster allergy were described.

POPRZEDNIE NUMERY