Agnieszka Lipiec, Krzysztof Staroń, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Piotr Rapiejko, Kazimiera Chłopek, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Zbigniew M. Wawrzyniak, Jacek Usowski, Andrzej Chciałowski

Otrzymano/Received: 1.12.2009. Zaakceptowano/Accepted: 20.12.2009.

Pyłek babki w powietrzu wybranych miast Polski w 2008 roku

Plantain pollen in the air of selected Polish cities in 2008 Alergoprofil 2009; 4(5): 2-4. DOI:
STRESZCZENIE

Praca przedstawia przebieg sezonu pylenia babki w wybranych punktach pomiarowych w Polsce w 2008 roku. Badania prowadzono metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Pierwsze ziarna pyłku babki pojawiły się w powietrzu atmosferycznym w drugiej połowie maja. Najwyższe stężenie pyłku babki, wynoszące 21 z/m3, odnotowano w Sosnowcu w dniu 28 lipca 2008.

ABSTRACT

This paper presents the course of plantain pollination season in selected cities of Poland in 2008. Volumetric method with the use of Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni) was implemented. The highest daily pollen count, that reached the level of 21 plantain pollen grains/m3, was recorded in Sosnowiec in 28th July 2008.

POPRZEDNIE NUMERY