REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
Dr n. med. Piotr Rapiejko

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
dr hab. Małgorzata Puc

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Pracownia Palinologii i Aerobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
prof. nadzw., dr hab. inż. Artur Badyda

Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

REDAKTOR STATYSTYCZNY
Dr hab. Władysław Harmata

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

POPRZEDNIE NUMERY