Alergoprofil 1 / 2009

spis artykułów:
Dlaczego nie należy stosować homeopatii w alergologii? Why not to use homeopathy in allergology?
Jerzy Kruszewski
Alergoprofil 2009; 1(5): 2-4. DOI:
Czytaj streszczenie
Dieta śródziemnomorska w prewencji chorób alergicznych The Mediterranean diet as a protective factor for allergic diseases
Marek Modrzyński, Katarzyna Modrzyńska
Alergoprofil 2009; 1(5): 7-10. DOI:
Czytaj streszczenie
Zapalenie migdałków podniebiennych Inflammation of the palatine tonsils
Agnieszka Syryło
Alergoprofil 2009; 1(5): 11-15. DOI:
Czytaj streszczenie
Badanie zmysłu węchu testem pisakowym u chorych z ostrym zapaleniem zatok przynosowych The examination of sense of smell with sniff test in patients with acute sinusitis
Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2009; 1(5): 16-22. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergia 2008 – badanie obserwacyjne 977 chorych Allergy 2008 – observational study of 977 patients
Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Beata Zielnik-Jurkiewicz
Alergoprofil 2009; 1(5): 24-32. DOI:
Czytaj streszczenie
Obrazowanie zatoki klinowej u dzieci w badaniu radiologicznym i klinicznym Radiological and clinical diagnostics of the sphenoid sinus in children
Lechosław P. Chmielik, Anna Chmielik, Magdalena Żabicka, Romana Bogusławska, Mieczysław Chmielik
Alergoprofil 2009; 1(5): 33-35. DOI:
Czytaj streszczenie
Rodzaj Epicoccum jako źródło potencjalnych alergenów grzybowych Epicoccum genius as a source of potential mould’s allergens
Agnieszka Grinn-Gofroń
Alergoprofil 2009; 1(5): 36-38. DOI:
Czytaj streszczenie
Typ Drechslera jako źródło potencjalnych alergenów grzybowych Drechslera type as a source of potential mould’s allergen
Agnieszka Grinn-Gofroń
Alergoprofil 2009; 1(5): 39-41. DOI:
Czytaj streszczenie
Alergeny pyłku komosy  The Goosefoot pollen allergens
Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2009; 1(5): 42-43. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku leszczyny w wybranych miastach Polski w 2009 r. The analysis of hazel pollen count in selected Polish cities in 2009
Agnieszka Lipiec, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Małgorzata Puc, Dorota Myszkowska, Krystyna Piotrowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Marek Modrzyński, Dorota Dmochowska, Grażyna Królikowska, Krystyna Jakubowska, Piotr Rapiejko
Alergoprofil 2009; 1(5): 44-48. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek olszy w powietrzu wybranych miast Polski w 2009 r. Alder pollen in the air of selected Polish cities in 2009
Małgorzata Puc, Dorota Myszkowska, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Malkiewicz, Mirosław Puc, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Monika Myśliwy, Agnieszka Grinn-Gofroń, Tomasz Wolski, Izabela Winnicka, Dariusz Jurkiewicz
Alergoprofil 2009; 1(5): 49-53. DOI:
Czytaj streszczenie
Kącik poezji medycznej Medical poetry
Sz.A.L.
Alergoprofil 2009; 1(5): 56. DOI:
Czytaj streszczenie