Alergoprofil 4 / 2008

spis artykułów:
Praktyczne aspekty diagnostyki alergii na leki ze szczególnym uwzględnieniem alergii na antybiotyki beta-laktamowe i leki miejscowo znieczulające Diagnosis of drug allergy. Management of patients with a history of beta-laktam antibiotic and local anesthesis allergy
Agnieszka Krauze
Alergoprofil 2008; 4(4): 2-7. DOI:
Czytaj streszczenie
Antybiotykoterapia w chorobach laryngologicznych Antibiotics in laryngology
Jan Ratajczak
Alergoprofil 2008; 4(4): 9-19. DOI:
Czytaj streszczenie
Epidemiologia alergii wziewnych w grupie pacjentów Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego I Katedry Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Epidemiology of inhalant allergy in the group of patients of Department of Pediatric Allergy and Pulmonology, Warsaw Medical University
Marta Krawiec, Agnieszka Krauze, Agnieszka Borkowska
Alergoprofil 2008: 4(4): 20-24. DOI:
Czytaj streszczenie
Zarodniki Alternaria w powietrzu wybranych miast Polski w 2008 roku Alternaria spores in the air of selected Polish cities in 2008
Agnieszka Grinn-Gofroń, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska, Izabela Winnicka, Małgorzata Malkiewicz, Ewa Kalinowska, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Tomasz Wolski
Alergoprofil 2008; 4(4): 25-29. DOI:
Czytaj streszczenie
Zarodniki Cladosporium w powietrzu wybranych miast Polski w 2008 roku Cladosporium spores in the air of selected Polish cities in 2008
Agnieszka Grinn-Gofroń, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Kazimiera Chłopek, Dorota Myszkowska, Izabela Winnicka, Małgorzata Malkiewicz, Ewa Kalinowska, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Tomasz Wolski
Alergoprofil 2008; 4(4): 30-34. DOI:
Czytaj streszczenie
Analiza stężenia pyłku bylicy w wybranych miastach Polski w 2008 roku The analysis of mugwort pollen count in selected Polish cities in 2008
Kazimiera Chłopek, Krystyna Piotrowska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Małgorzata Puc, Małgorzata Malkiewicz, Agnieszka Lipiec, Izabela Winnicka, Ewa Kalinowska, Piotr Rapiejko, Beata Zielnik-Jurkiewicz
Alergoprofil 2008; 4(4): 35-39. DOI:
Czytaj streszczenie
Pyłek traw w powietrzu wybranych miast Polski w 2008 roku Grass pollen in the air of selected Polish cities in 2008
Piotr Rapiejko, Małgorzata Malkiewicz, Kazimiera Chłopek, Małgorzata Puc, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Izabela Winnicka, Agnieszka Lipiec
Alergoprofil 2008; 4(4): 40-44. DOI:
Czytaj streszczenie