Alergoprofil 4 / 2019

spis artykułów:
Ocena częstości występowania powikłań o typie skórnej reakcji alergicznej lub systemowej reakcji nadwrażliwości u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi wykorzystywanymi w elektroterapii chorób układu sercowo-naczyniowego Assessment of prevalence of skin allergic reactions and systemic hypersensitivity reactions in patients with implantable devices used in electrotherapy of cardiovascular diseases
Marek Wujkowski, Piotr Lipiec
Alergoprofil 2019; 4(15): 3-9. DOI: 10.24292/01.AP.154281119
Czytaj streszczenie
Allergenic Ambrosia pollen grains in the air of some Polish cities in 2019 Allergenic Ambrosia pollen grains in the air of some Polish cities in 2019
Aneta Sulborska, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Piotr Rapiejko, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Dariusz Jurkiewicz, Ewa Kalinowska, Małgorzata Puc, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Malkiewicz, Zenon Siergiejko
Alergoprofil 2019; 4(15): 10-16. DOI: 10.24292/01.AP.154251119
Czytaj streszczenie
Ash pollen season in Poland in 2019 Ash pollen season in Poland in 2019
Małgorzata Puc, Daniel Kotrych, Agnieszka Lipiec, Kazimiera Chłopek, Dariusz Jurkiewicz, Ewa Kalinowska, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Piotr Rapiejko, Zenon Siergiejko
Alergoprofil 2019; 4(15): 17-22. DOI: 10.24292/01.AP.154181219
Czytaj streszczenie
Mugwort pollen season in the air of Poland in 2019 Mugwort pollen season in the air of Poland in 2019
Małgorzata Puc, Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Małgorzata Malkiewicz, Katarzyna Dąbrowska-Zapart, Grzegorz Siergiejko, Marta Dmitruk, Alina Stacewicz, Dariusz Jurkiewicz, Ewa Kalinowska
Alergoprofil 2019; 4(15): 23-28. DOI: 10.24292/01.AP.154201119
Czytaj streszczenie